PCO Origami

Szkolenia

 

Edukacja przez ruch - kurs trenerski rok szkolny 2016/2017

 

Grupa  S - Szczecin

- koordynator grupy -  Malgorzata Bałuch -  malgorzata_baluch@wp.pl

- przygotowanie do zakończenia szkolenia

Grupa W - Warszawa

- koordynator grupy - Krystyna Tiereszko - krystyna@origami.org.pl

- przygotowania do kongresu 

Rekrutacja na kurs trenerski 2017

Grupa X - Warszawa - karta informacyjna do pobrania u dołu strony 

-  dydaktyczne pierwsze - kwiecień 2017  

Grupa Y - Poznań 

- spotkanie dydaktyczne - do uzgodnienia.  

Grupa Z -  ŁÓDŹ 

 - spotkanie dydaktyczne - marzec 2017 

 

 Kurs trenerski systemu  Edukacja przez ruch. 

Kurs trenerski systemu EPR to długa forma szkoleniowa - 360 godzin. Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele przedszkola i nauczyciele klas początkowych szkół podstawowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy naukowe systemu EPR oraz zdobywają praktyczne umiejętności stosowania technik i meotd systemu EPR w pracy z dziećmi. Kurs kończy się egzaminem w formie oragnizacji kongresu i warsztatów dla nauczycieli. Rocznie pracownia powołuje od 4  do  5 grup trenerskich . Grupy trenerskie pracują od 12 - 15 miesięcy. 

Pracownia na stronie internetowej ogłasza rekrutację chętnych do grup trenerskich. 


Cykl  trzech warsztatów - Zabawy z tekstem literackim w oparciu o techniki systemu Edukacja przez ruch. 

Warsztaty prezentujące proces nauki czytania w klasach I - III w oparciu o techniki systemu EPR oraz teksty literackie serii książeczek - "Origami z wierszykami". Każdy warsztat trwa 10 godzin. Warsztaty odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu lub w zależności od zgłaszających się grup zamiejscowych na terenie innych placówek. 

- koordynator warsztatów na terenie Poznania i Wielkopolski: Małgorzata Swędrowska, e- mail: mswedrowska@tlen.pl

- koordynator na pozostałe województwa: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl

- trwa rekrutacja 


Warsztat wstępny do systemu EPR - Wybrane elementy systemu -  Edukacja przez ruch 

15 godzinny warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej. Przedstawia główne założenia systemu EPR, holistyczną koncepcję rozwoju, praktyczne ćwiczenia i  zabawy dla dzieci. 

- koordynator warsztatów na terenie Warszawy i Mazowsza: Janina Krystyna Tiereszko, e - mail: krystyna@origami.org.pl

- koordynator warsztatów na pozostałe województwa: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl


Warsztat - Matematyczne aspekty systemu - Edukacja przez ruch 

15 godzinny warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej. Przedstawia techniki systemu EPR w odniesieniu do zagadnień matematycznych oraz podstawy kształcenia zintegrowanego korzystając z pojęć psychologii tomistycznej. 

- koordynator warsztatów na terenie Warszawy i Mazowsza: Janina Krystyna Tiereszko, e - mail: krystyna@origami.org.pl

- koordynator warsztatów na pozostałe województwa: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl


Warsztat - Nauka czytania i pisania technikami systemu - Edukacja przez ruch 

15 godzinny warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej. Przedstawia techniki systemu EPR przeznaczone do nauki pisania i czytania, podstawy teorii integracji sensorycznej oraz konkretne ćwiczenia usprawniające cielesny mechanizm pisania / czytania. Warsztat prezentuje wybrane zagadnienia z lingwistycznej teorii nauki czytania prof. Reginy Pawłowskiej. 

- koordynator warsztatów: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl


Warsztat - Metoda origami - baje w systemie Edukacja przez ruch. 

15 godzinny warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej. Przedstawia istotę metody origami - baje  z podziałem na baje postępujące i wynikowe. Zapoznaje z podstawami składania technik płaskich sztuki origami i prostych modeli przestrzennych, które mają swoje zastosowanie edukacyjne. 

- koordynator warsztatów na terenie Warszawy i Mazowsza: Janina Krystyna Tiereszko, e - mail: krystyna@origami.org.pl

- koordynator warsztatów na terenie Łodzi i okolic: Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz: graz.ka@origami.org.pl

- koordynator warsztatów na pozostałe województwa: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl


Rady pedagogiczne i krótkie spotkania seminaryjne - Edukacja przez ruch, a poznawcza teoria rozwijającego się dziecka.

Spotkanie ( do 5 godzin)  zapoznaje z  podstawowymi złożenia systemu EPR, z  holistyczną koncepcją rozwoju człowieka oraz przedstawia praktyczne ćwiczenia i zabawy odnoszące się do  poznawczej teorii rozwijającego się dziecka. 
 
- koordynator: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl
 


Warsztat - animatorów sztuki origami  I stopnia. 
 
20 godzinny warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkoli i szkół. Zapoznaje z wszystkimi technikami sztuki origami oraz ukazuje edukacyjne walory składania papieru.  

- koordynator warsztatów na terenie Warszawy i Mazowsza: Janina Krystyna Tiereszko, e - mail: krystyna@origami.org.pl;

Trwa rekrutacja na kurs w Warszawie, termin zostanie ustalony po zebraniu 25 osób. 

Zgłoszenia przyjmuje Krystyna Tiereszko, tel.669-33-92 w poniedziałki pomiędzy godz. 18.00 - 20.00.

Informacje i zgłoszenia na e - mail: irena.polewicz@gmail.com lub krystyna@origami.org.pl.
Koszt szkolenia 200 zł, czas trwania 25 godzin.
Możliwe jest przeprowadzenie kursu w placówce, która sama zbierze 25 osobową grupę.

- koordynator warsztatów na terenie Łodzi i okolic: Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz: graz.ka@gazeta.pl

Następny termin kursu w Łodzi - ZMIANA TERMINU! - 20/21. listopada oraz 4/5. grudnia.

ulotka kursu w Łodzi do pobrania

- koordynator warsztatów na pozostałe województwa: Dorota Dziamska, e- mail: dorota@origami.org.pl


Warsztat - animatorów sztuki origami  II stopnia. 

20 godzinny warsztat, obejmujący cztery cykle warsztatowe: pudełka; kwiaty; zwierzęta; formy różne.

Organizowany przy współpracy z Warszawskim Oddziałem PCO. Przy grupie 25 osobowej koszt udziału wynosi 200 zł. Zgłoszenia przyjmuje Elżbieta Firmanty: e-mail: efirmanty@o2.pl
 Warsztat - Drama  w edukacji.

30 -  godzinny warsztat dla nauczycieli języka polskiego, historii, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, wychowawców.

Uczestnik: zna istotę i funkcję dramy w procesie nauczania i uczenia się, potrafi wykorzystać techniki dramowe na swojej lekcji, potrafi opracować konspekt zajęć z wykorzystaniem dramy edukacyjnej.

- koordynator na terenie całego kraju: Maria Gudro - Homicka , e- mail: maria-gudro@wp.pl

___________________________________________________________________________________________________


Warsztat - Czytanie liniatury i nauka pisania zgodna z fizjologią 

10 -  godzinny warsztat dla nauczycieli nauczania począrtkowego którzy rozpoczynają pracę w klasie pierwszej z o rok młodszym dzieckiem.

Podczas warsztatu przedstawione zostaną praktyczne ćwiczenia dotyczące zagadnienia czytania liniatury i pierwszych ćwiczeń w pisaniu z pominięciem żmudnych zadań pisania po śladzie. 

Pierwsza grupa warsztatowa spotyka sie w Warszawie 6.09.2014 . Chętnych prosimy o pobieranie karty zgłoszenia u dołu strony. 

 

 

 


Załączniki