PCO Origami

EPR w praktyce

Przedstawiamy nadsyłaną przez trenerów systemu Edukacja przez ruch prezentację pracy technikami i metodami systemu.Prezentowane materiały są wzorcowe i poprawne w odniesieniu do wszystkich założeń systemu.

 

Sympatyczny konik systemu EPR - rękodzieło trenerki z Warszawy pani Agnieszki Przecławskiej