PCO Origami

Kongresy i laboratoria

 

XXI  Ogólnopolski Kongres Systemu - EDUKACJA PRZEZ RUCH 

Zapraszamy do Warszawy 20 maja 2017 

 

Nieoczekiwana zmiana miejsc i znaczeń jako wstęp do percepcyjno - innowacyjnej strategii uczenia            w systemie - Edukacja przez ruch 

 

 

Prosimy o uważne wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej u dołu strony. Wypełnioną  kartę przesyłamy na adres : dorota@origami.org.pl . Każda zgłoszona osoba otrzyma numer uczestnictwa. Numery według kolejności zgłoszeń zamieszczone będą na stronie www.pracownia.origami.org.pl od 13.05.2017 

        Serdecznie zapraszam.

Autorka systemu Edukacja przez ruch 

 Dorota Dziamska