PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 10 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Chcemy, aby współczesny i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju         i samorealizacji."

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i korzystania z oferty programowej pracowni.                                                                                                                

XVII Ogólnopolski Kongres Systsemu - EDUKACJA RZEZ RUCH 

Cichociemni i inne piękne historie dla najmłodszych.  

Warszawa 17 maja 2014 r.

 

 

                                                                            fot. Agnieszka Godlewska 

                                                                                                                                                                                          

  

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski

 

 Aktualności :

  • rekrutacja na kurs trenerski - Kraków 2014/2015 (patrz- szkolenia)                            

  • rekrutacja na kurs trenerski -  Warszawa  2014/ 2015  ( patrz - szkolenia)
  • rekrutacja na kurs trenerski - Wrocław 2014/2015 (patrz- szkolenia)   
  • projekt FLECIKI POLSKIE I TARABANY
  • informacja dla nauczycieli klas pierwszych:                                     

                                                             

 

Dobre zeszyty w trzy linie : tylko gładka okładka w kolorach pastelowych, 16 kartek, wyraziste linie grube             i cienkie. Bardzo przyzwoita cena 0,29 zł. W stosach kolorowych zeszytów trzeba odnaleźć ten rarytas - sieć sklepów - Real. Co najważniejsze! Polska produkcja. Dobry klasyczny zeszyt. 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli wpisana do rejestru NPDN 5 grudnia 2009 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.II.2.1-4330-13/10
 

Wybrane produkty