PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 10 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Chcemy, aby współczesny i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji."

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i korzystania z oferty programowej pracowni.    

2 STYCZNIA 2015 ROKU  ODBYŁO SIĘ OSTATNIE POŻEGNANIE 

ŚP. BENONA PLURY 

Był założycielem Polskiego Centrum Origami i długoletnim wspólprtacownikiem stowarzyszenia. Pomysłodawcą, pierwszym polskim producentem  papieru do składania według koncepcji płaszczyzn origami wykorzystywanych w pracy metodycznej PCO.

Wiele lat współpracował także z pracownią jako wydawca pierwszych ksiażek metodycznych o  wykorzystaniu origami w edukacji jak i programów nauczania w przedszkolu i klasach I - III. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako przyjaciel i bardzo dobry człowiek. 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLĘDOWANIE DO KATEDRY POZNAŃSKIEJ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski

 

 Aktualności :

  • pierwsze zajęcia dydaktyczne kurs trenerski - Wrocław - 09/10.01.2015 

  • pierwsze zajęcia dydaktyczne kurs trenerski - Kraków- 16/17.01.2015 

  • pierwsze zajęcia dydaktyczne kurs trenerski - Szczecin 2014/2015 - 17.01.2015                            

  • projekt FLECIKI POLSKIE I TARABANY- patrz projekty

  • Czytanie liniatury i nauka pisania zgodna z fizjologią - nowa forma szkoleniowa dla nauczyceli klas początkowych - ( patrz - szkolenia )

  • XIX Ogólnopolski Kongres Systemu EPR - maj 2015 KWIDZYN                              

                                                             

 

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli wpisana do rejestru NPDN 5 grudnia 2009 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.II.2.1-4330-13/10

 

 

Wybrane produkty