PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 10 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Chcemy, aby współczesny i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji."

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i korzystania z oferty programowej pracowni.    

 

LABORATORIUM D - WARSZAWA 2014 

 

     

      

       

 

 

 fot. Renata Żuchowicz

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski

 

 Aktualności :

  • rekrutacja na kurs trenerski - Wrocław 2014/2015 (patrz- szkolenia) 

  •  rekrutacja na kurs trenerski - Kraków 2014/2015 (patrz- szkolenia) 

  • rekrutacja na kurs trenerski - Szczecin 2014/2015 (patrz- szkolenia)                            

  • projekt FLECIKI POLSKIE I TARABANY- SPOTKANIE LIDERÓW RUCHU - 23.11.2014 WARSZAWA - NATOLIŃSKI DOM KULTURY 

  • Czytanie liniatury i nauka pisania zgodna z fizjologią - nowa forma szkoleniowa dla nauczyceli klas początkowych - ( patrz - szkolenia )

  • XVIII Ogólnopolski Kongres Systemu EPR - Zagubione wartości w przestrzeni rozwoju współczesnego dziecka - Wrocław - 22 listopada 2014  ( patrz - kongresy )                                

                                                             

 

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli wpisana do rejestru NPDN 5 grudnia 2009 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.II.2.1-4330-13/10

 

 

Wybrane produkty