PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

 

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 10 lat pracownia rozwijała swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. Niezwykle cennym doświadczeniem stała się w historii naszego małego ośrodka współpraca ze Stowarzyszeniem Polskie Centrum Origami, Stowarzyszeniem Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania EMU oraz innymi placówkami doskonalenia nauczycieli jak Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Realizacja wspólnych projektów zaowocowała wzbogaceniem    i znacznym rozszerzeniem oferty programowej.

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Chcemy, aby współczesny    i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju         i samorealizacji."

           Od 07.11.2009 roku rozpoczęliśmy starania, aby placówka nasza mogła przyjąć inną nazwę jednocześnie podejmując się nowego zadania. To kontynuacja myśli nieżyjącego już od 2002 roku profesora oraz pokazanie jak aktualne, nowoczesne są podstawy naukowe przez niego stworzone, wpisujące się w ogólnoświatowy nurt pedagogiki, która traktuje  dziecko jako twórcę, a nie jedynie odbiorcę informacji. Miłe spotkanie z żoną profesora Panią Zofią Więckowską podczas zorganizowanego w Warszawie VII Ogólnopolskiego Kongresu Systemu Edukacja przez ruch wyznaczyło krok w przyszłość i nową przestrzeń do działania. W przestrzeni tej naukowa poznawcza teoria rozwijającego się dziecka prof. Ryszarda Więckowskiego znakomicie wpisuje się w podstawy    i założenia programowe naszej placówki. Pracownia przyjęła nową nazwę podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Systemu Edukacja przez ruch w Toruniu 11.09.2010 roku.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i korzystania z oferty programowej pracowni.                                                                                                                

XVII Ogólnopolski Kongres Systsemu - EDUKACJA RZEZ RUCH 

Cichociemni i inne piękne historie dla najmłodszych.  

Warszawa 17 maja 2014 r.

 

 

                                                                            fot. Agnieszka Godlewska 

                                                                                                                                                                                          

  

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski

 

   Aktualności :

  • rekrutacja na kurs trenerski - Kraków 2014/2015 (patrz- szkolenia)                            

  • rekrutacja na kurs trenerski -  Warszawa  2014/ 2015  ( patrz - szkolenia)

  • rekrutacja na kurs trenerski - Wrocław 2014/2015 (patrz- szkolenia)   

  • projekt FLECIKI POLSKIE I TARABANY                                           

                                                             

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli wpisana do rejestru NPDN 5 grudnia 2009 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.II.2.1-4330-13/10
 

Wybrane produkty